SygtStærk er Egmont Fondens signaturprojekt med fokus på unge mellem 12 og 24 år, som lever med en kronisk eller alvorlig somatisk sygdom. Visionen for SygtStærk er, at alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, skal kunne leve et godt ungdomsliv og gennemføre en ungdomsuddannelse på trods af deres sygdom.

Målgruppen for SygtStærk er de op mod 55.000 unge mellem 12-24 år, svarende til cirka 6 procent af alle unge, som lever med en kronisk eller alvorlig sygdom. Det er en gruppe af unge, som risikerer at gå glip af undervisning i et stort omfang, og som ofte stor uden for de vigtige ungefællesskaber.

SygtStærk er Egmont Fondens signaturprojekt med fokus på unge mellem 12 og 24 år, som lever med en kronisk eller alvorlig somatisk sygdom. Visionen for SygtStærk er, at alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, skal kunne leve et godt ungdomsliv og gennemføre en ungdomsuddannelse på trods af deres sygdom.

Målgruppen for SygtStærk er de op mod 55.000 unge mellem 12-24 år, svarende til cirka 6 procent af alle unge, som lever med en kronisk eller alvorlig sygdom. Det er en gruppe af unge, som risikerer at gå glip af undervisning i et stort omfang, og som ofte stor uden for de vigtige ungefællesskaber.

SygtStærk er Egmont Fondens signaturprojekt med fokus på unge mellem 12 og 24 år, som lever med en kronisk eller alvorlig somatisk sygdom. Visionen for SygtStærk er, at alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, skal kunne leve et godt ungdomsliv og gennemføre en ungdomsuddannelse på trods af deres sygdom.

Målgruppen for SygtStærk er de op mod 55.000 unge mellem 12-24 år, svarende til cirka 6 procent af alle unge, som lever med en kronisk eller alvorlig sygdom. Det er en gruppe af unge, som risikerer at gå glip af undervisning i et stort omfang, og som ofte stor uden for de vigtige ungefællesskaber.

Fokus på fire problemstillinger

SygtStærk sætter fokus på fire problemstillinger, som samlet udfordrer de unges trivsel og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse: Læringshuller, social isolation og lavt selvværd, risiko for psykisk sygdom og systemiske huller. Blandt risikofaktorerne i målgruppen er:


 • At 25% af de unge mellem 19-21 år, der lever med en kronisk sygdom, ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, er socialt isolerede og har svært ved at fastholde tilknytningen til vigtige ungefællesskaber


 • At unge, der lever med en kronisk sygdom, har større risiko for selvskade og for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, oplever offentlige myndigheder og institutioner, der ikke i tilstrækkelig grad samarbejder og kommunikerer, så de unge ikke får den nødvendige støtte til livsmestring.


SygtStærk skal bidrage til at reducere disse risikofaktorer, så alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, får det ungdomsliv, de fortjener.

Hovedaktiviteter

Projektet består af tre hovedaktiviteter:


 • Et livsmestringsprogram, der består af gruppemøder og sommerhusture, som skal styrke de unges sociale og personlige kompetencer. Livsmestringsprogrammet er blandt andet inspireret af LIFE-gruppeforløbet på Rigshospitalet. 


 • En mentorordning, som skal sikre personlig udvikling og hjælp til håndtering af uddannelsesmæssige problemstillinger


 • Et socialt fællesskab, hvor de unge både kan mødes i et digitalt univers og til fysiske sociale events.

Stort fokus på ungeinddragelse

Egmont Fonden har bevilget 8,14 mio. kr. til i en to-årig periode at udvikle et koncept for at støtte de unge i livsmestring og uddannelsestilknytning. Ambitionen er, at 500 unge skal have gavn af projektets indsatser inden medio 2025.

De tre hovedaktiviteter udvikles og afprøves i tæt samarbejde med relevante faglige aktører og de unge selv. De unge er med deres hverdagserfaringer projektets vigtigste eksperter. Derfor er de unge selv medskabere af projektets aktiviteter og deltager aktivt i udviklingen og kvalificeringen af dem.

Efter projektperioden er det ambitionen, at projektet skal udbredes nationalt.

Hent faktaark om SygtStærk her.

Fokus på fire
problemstillinger

SygtStærk sætter fokus på fire problemstillinger, som samlet udfordrer de unges trivsel og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse: Læringshuller, social isolation og lavt selvværd, risiko for psykisk sygdom og systemiske huller. Blandt risikofaktorerne i målgruppen er:


 • At 25% af de unge mellem 19-21 år, der lever med en kronisk sygdom, ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, er socialt isolerede og har svært ved at fastholde tilknytningen til vigtige ungefællesskaber


 • At unge, der lever med en kronisk sygdom, har større risiko for selvskade og for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, oplever offentlige myndigheder og institutioner, der ikke i tilstrækkelig grad samarbejder og kommunikerer, så de unge ikke får den nødvendige støtte til livsmestring.


SygtStærk skal bidrage til at reducere disse risikofaktorer, så alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, får det ungdomsliv, de fortjener.

Hovedaktiviteter

Projektet består af tre hovedaktiviteter:


 • Et livsmestringsprogram, der består af gruppemøder og sommerhusture, som skal styrke de unges sociale og personlige kompetencer. Livsmestringsprogrammet er blandt andet inspireret af LIFE-gruppeforløbet på Rigshospitalet. 


 • En mentorordning, som skal sikre personlig udvikling og hjælp til håndtering af uddannelsesmæssige problemstillinger


 • Et socialt fællesskab, hvor de unge både kan mødes i et digitalt univers og til fysiske sociale events.

Stort fokus på
ungeinddragelse

Egmont Fonden har bevilget 8,14 mio. kr. til i en to-årig periode at udvikle et koncept for at støtte de unge i livsmestring og uddannelsestilknytning. Ambitionen er, at 500 unge skal have gavn af projektets indsatser inden medio 2025.
De tre hovedaktiviteter udvikles og afprøves i tæt samarbejde med relevante faglige aktører og de unge selv. De unge er med deres hverdagserfaringer projektets vigtigste eksperter.
Derfor er de unge selv medskabere af projektets aktiviteter og deltager aktivt i udviklingen og kvalificeringen af dem.

Efter projektperioden er det ambitionen, at projektet skal udbredes nationalt.

Hent faktaark om SygtStærk her.

Fokus på fire problemstillinger

SygtStærk sætter fokus på fire problemstillinger, som samlet udfordrer de unges trivsel og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse: Læringshuller, social isolation og lavt selvværd, risiko for psykisk sygdom og systemiske huller. Blandt risikofaktorerne i målgruppen er:


 • At 25% af de unge mellem 19-21 år, der lever med en kronisk sygdom, ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, er socialt isolerede og har svært ved at fastholde tilknytningen til vigtige ungefællesskaber


 • At unge, der lever med en kronisk sygdom, har større risiko for selvskade og for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression


 • At mange unge, der lever med en kronisk sygdom, oplever offentlige myndigheder og institutioner, der ikke i tilstrækkelig grad samarbejder og kommunikerer, så de unge ikke får den nødvendige støtte til livsmestring.


SygtStærk skal bidrage til at reducere disse risikofaktorer, så alle unge, der lever med en kronisk eller alvorlig sygdom, får det ungdomsliv, de fortjener.

Hovedaktiviteter

Projektet består af tre hovedaktiviteter:


 • Et livsmestringsprogram, der består af gruppemøder og sommerhusture, som skal styrke de unges sociale og personlige kompetencer. Livsmestringsprogrammet er blandt andet inspireret af LIFE-gruppeforløbet på Rigshospitalet. 


 • En mentorordning, som skal sikre personlig udvikling og hjælp til håndtering af uddannelsesmæssige problemstillinger


 • Et socialt fællesskab, hvor de unge både kan mødes i et digitalt univers og til fysiske sociale events.

Stort fokus på ungeinddragelse

Egmont Fonden har bevilget 8,14 mio. kr. til i en to-årig periode at udvikle et koncept for at støtte de unge i livsmestring og uddannelsestilknytning. Ambitionen er, at 500 unge skal have gavn af projektets indsatser inden medio 2025.
De tre hovedaktiviteter udvikles og afprøves i tæt samarbejde med relevante faglige aktører og de unge selv. De unge er med deres hverdagserfaringer projektets vigtigste eksperter.
Derfor er de unge selv medskabere af projektets aktiviteter og deltager aktivt i udviklingen og kvalificeringen af dem. Efter projektperioden er det ambitionen, at projektet skal udbredes nationalt.

Hent faktaark om SygtStærk her.

Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: Vi udvikler moderne medier og støtter almennyttigt børn, unge og familier i udsatte positioner. I over 100 år har vi almennyttigt støttet børn, unge og familier i udsatte positioner med 3,4 mia. kr. i nutidsværdi.
I dag arbejder vi almennyttigt for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

+45 60 77 15 25

to@egmont.com

Adresse

Vognmagergade 9, 5.

1120 København K

+45 60 77 15 25

to@egmont.com

Adresse

Vognmagergade 9, 5.

1120 København K

Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: Vi udvikler moderne medier og støtter almennyttigt børn, unge og familier i udsatte positioner. I over 100 år har vi almennyttigt støttet børn, unge og familier i udsatte positioner med 3,4 mia. kr. i nutidsværdi. I dag arbejder vi almennyttigt for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030

Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: Vi udvikler moderne medier og støtter almennyttigt børn, unge og familier i udsatte positioner. I over 100 år har vi almennyttigt støttet børn, unge og familier i udsatte positioner med 3,4 mia. kr. i nutidsværdi. I dag arbejder vi almennyttigt for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030

+45 60 77 15 25

to@egmont.com

Adresse

Vognmagergade 9, 5.

1120 København K